İptal Poliçesi

Açıklamalar

I - ÖDEMELER

A - Kayıt anında havale ile ödeme yapılması durumunda rezervasyon bedelinin en az %50'i, bakiyenin ise konaklamanın başlamasından en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Ayrılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek gezi bedelinin %50'i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

B - İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin (%100) tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

C - Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Cayma tazminatı 1A maddesi ile aynıdır.

II - İPTAL-DEVİR

1- İşletme, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen konaklamanın başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, sis, grev, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı konaklamayı iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2- A-Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

B-Tüketici hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde konaklama bedelinin %50'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

C-İndirimli hizmetin iptal devri halinde tüketici, hizmet başlangıcından Tam 7 gün öncesine kadar hizmet bedelinin %50’ini 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D-Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretin tamamı iade edilir. Tüketici konaklamanın başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35' ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %65 'sini,14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %80'ini, 7günden az bir süre kala ise tamamını İşletme'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

E-Tüketicinin kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutad iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı,iptal ve devir maddelerinin istisnasıdır.

3- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar Hizmeti istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm iptal ve devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından önce işletme’ye sunmakla yükümlüdür.

4- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı Konaklam hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; İşletme tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5 - İşletme gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları konaklam hizmetinin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında işletme hizmet kapsamındaki Otel isimlerini,ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

NOT Vergi Usul Kanunu ilgili maddeleri gereğince; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek faturanızın,hizmetin sona ermesini takip eden 8. günden itibaren 1 hafta içerisinde işletmemizden teslim alınmasını rica ederiz.

Satın alınan hizmet erken rezervasyon indirimli ürün ise, İptal vazgeçme hallerinde sözleşmenin II- 2c sartları geçerlidir.

Kullanıcı Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları:

Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. “www.selectumhotels.com” bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

1. Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları

www.selectumhotels.com sitesinin tüm hakları ADALI OTELCILIK TURIZM ORGANIZASYON TICARET A.Ş’ye aittir. Bu web sayfalarında yayımlanan içerikler (örneğin ürünler, logolar,yazılım, v.s. gibi resimler ve grafikler, ticari markalar, bilgiler, raporlar), ulusal ve uluslar arası kanunlar ve uluslar arası sözleşmeler ile korunmaktadır.

Kullanıcı Website dahilinde bulunan bigileri, ürünleri, tasarımları, resimleri, metinleri, her türlü veritabanını, video klipleri, dosyaları, web sitesi, ikonları, görsel ve işitsel vesair imgeleri, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile, katalogları ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, kopyalamayacağı, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, ADALI OTELCILIK TURIZM ORGANIZASYON TICARET A.Ş ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

Sitede yer alan her türlü bilgi ve materyal;
Site'nin tamamı ya da bir bölümü revize edilerek, ekleme yapılarak ya da bir kısmı değiştirilerek farklı bir biçimde kullanılamaz.
Site'den alınabilecek her türlü bilgi (yazılı ya da görsel) rahatlıkla görülebilecek büyüklükte "© 2014, selectumhotels.com, Tüm Hakları Saklıdır" ifadesi eklenmeden kullanılamaz.
Sitede yer alan ifadeler içerisindeki 3. kişi ya da kurumlara ait tescilli marka, hizmet, logo vb. uyarılar ve ayraçlar, siteden alıntı yapıldığında kaldırılamaz.

2. Kullanım Koşullarının Değiştirilmesi

ADALI OTELCILIK TURIZM ORGANIZASYON TICARET A.Ş (selectumhotels.com) herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım koşullarını değiştirme, yenileme veya ilavede bulunma hakkı saklıdır. Belirtilen sayfalarda, mevcut ve güncellenmiş versiyon bulunmaktadır. Bu web sayfalarının kullanılması ile kullanıcı, mevcut versiyon ile sınırlandırılmış olduğunu kabul eder.

3. Kullanıcı Bilgileri Hakkında

www.selectumhotels.com sitesinde; kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler yer almaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözleri ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar verme hakları yoktur. Ayrıca bu formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

4. Üçüncü Parti Sitelere Verilen Bağlantılara (Linklere) Dair

selectumhotels.com, sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan üçünçü parti, Mobil uygulama ve diğer web sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklamdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde selectumhotels.com'un hiçbir kontrolü olmadığı için, selectumhotels.com'un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir reklam, ürün, içerik veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca selectumhotels.com'un böyle herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, hizmet veya ürüne güvenerek veya bunlar tarafından ya da bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

5. Hak ve Sorumluluklar

www.selectumhotels.com sitesine bulunan içerikler sürekli kontrol edilmekte ve güncellenmektedir. Ancak, www.selectumhotels.com ve sahibi ADALI OTELCILIK TURIZM ORGANIZASYON TICARET A.Ş site içeriğindeki bilgi ve fiyat hatalarından sorumlu tutulamaz, sayfalarında her türlü yenilik ve değişikliği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.selectumhotels.com sitesi ve sahibi ADALI OTELCILIK TURIZM ORGANIZASYON TICARET A.Ş’ye sorumluluk yüklenemez.

www.selectumhotels.com sitesinin tüm kullanım ve içerik hakları saklıdır. Sitenin tüm hakları, sahibi olan firma ADALI OTELCILIK TURIZM ORGANIZASYON TICARET A.Ş’ye aittir. İzinsiz kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır.